Yükleniyor...
KAYNAĞIMIZ

DUMLU BABA

Dumlu Baba Erzurum'un kuzeyinde şehir merkezine 35 km. mesafede bulunan Güngörmez köyü ve bu köye 6 km. uzaklıkta Karga Pazarı Dağları’nın bir parçası olan ve soğuk su kaynağıyla meşhur, deniz seviyesinden 2600-3000 m. yükseklikte bulunan, kendi adıyla anılan Dumlu Dağı’nın zirvesinde yatmaktadır. Halkımızca kutsal bir yer olarak bilinip ziyaret edilmektedir. Burası Fırat Nehri’nin kaynağı olarak dikkate alınmakta ve yabancılar tarafından ziyaret edilmektedir. Burada muhafaza duvarları içerisine alınmış bir mezarlık vardır. Dumlu Baba’nın mezarı da bunların içerisindedir. Köylüler dört mezar göstererek, bunlardan biri Dumlu Baba’dır derler. Ne yazık ki, gafil hazine avcıları buraları da perişan etmişler.

Fırat Nehrinin Kaynağı

Akar suyu serindir Fırat'ın, kaynağı olan, ilk doğduğu yer olan Erzurum ilinin kuzeyinde Dumlu Dağı'nda bulunan kaynağımızdan, el değmeden tamamen kaynağından doğal olarak şişelenmektedir.

Image

Bu suyun kaynağı 3000 m. yüksekliğinde Dumlu dağından çıkar. Halk arasında kutsal bir anane halinde yaşayan sözlere bakılırsa miladın dokuzuncu asrında Maveraünnehir'den Dumlu adında gelen bir Türk evliyası bu kaynak yakınında yerleşmiş, kendi adını bu dağa vermiştir. Suyun çıktığı yer 25 m. bir havuzdur. Su kumlar arasından o kadar durgun bir surette sızar ki görünüşte belli olmaz. Bu su o kadar soğuktur ki, bir insan içinden bir avuç kum çıkarıncaya kadar eli kesilir gibi olur. Bu yüzden bu kaynakta hiç hayvan bulunmaz.